Plotseling was er een geluid…..

 

En het was alsof er een stormwind door het huis ging! En alsof er zich vuurvlammen verspreiden door de ruimte! Wat overkwam hen nu?! 

En het vuur begon zich te verdelen. Over hen allemaal! Allen die daar samen gekomen waren! Zij werden in vuur en vlam gezet door de heilige geest….  

Vu·rig wordt door het woordenboek uitgelegd als gloeiend, brandend als vuur, fonkelend, hartstochtelijk, vol temperament en vol verlangen naar iets of iemand.  

Ken je het verhaal van Petrus, Andreas, Jacobus, Mattheüs en al die anderen die samengekomen waren in de bovenzaal waar zij op dat moment logeerden. Zij hadden ook een vurig verlangen naar iemand; naar Jezus! Hij was bij hen weggegaan, terug naar zijn vader, terug naar de hemel. Maar voor hij ging had hij hen een belofte gedaan. De belofte van een plaatsvervanger: de heilige geest.  

Dit alles gebeurde tijdens Pinksteren. En wat een belevenis moet dat zijn geweest! Denk je nu; hoe zit dat dan voor mij? Heb ik Gods geest ontvangen? Brandt dat vlammetje (nog) in mijn hart? En smeult het dan alleen een beetje of brandt het als een vurig verlangen?! 

Dan heb ik goed nieuws voor je! Dit jaar tijdens Pinksteren gaan wij als Hope Church zelf ook logeren! Niet in een bovenzaal, zoals de discipelen destijds, maar op een prachtige locatie in Ambt Delden. Wij willen Pinksteren dit jaar samen met jou vieren op de Kroeze Danne tijdens ons gemeenteweekend. Wij willen samen dat vuurtje van de heilige geest weer aanwakkeren tot een vurig verlangen om Jezus te volgen en zijn liefde te laten zien aan de wereld.  

Dus schrijf je in via onderstaande link, hierin vind je ook alle praktische informatie over het weekend. 

 

INSCHRIJF FORMULIER