Onze identiteit

Wat wij geloven

In één almachtige God; Schepper van alles, Koning en Verlosser voor allen In Jezus, de Zoon van God; de weg om het Koninkrijk van God binnen te gaan. In de gaven van de Heilige Geest. Dat de Bijbel is geïnspireerd door God en dus gezaghebbend is.

Wie we zijn

Als mensen geroepen tot het hebben van een persoonlijke relatie met God. Gered door geloof in Jezus en niet uit werken. Geliefde kinderen van God en wij verlangen er naar om steeds meer op Jezus te gaan lijken

Wie we zijn als kerk

De kerk is de vervulling van Gods plan. Ieder lid is belangrijk en nodig. Onderdeel van een internationaal netwerk van kerken. Wij geven de zegen van God door als zegen voor de wereld