Privacyvoorwaarden

Privacyvoorwaarden 

Privacy Statement Hope Church Utrecht 

Inleiding 
Als Hope Church Utrecht nemen we jouw privacy zeer serieus en zullen we informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Voor vragen kun je altijd contact met ons opnemen via info@hopechurchutrecht.nl. 

Wie is Hope Church Utrecht? 
Hope Church Utrecht is een kerk in het centrum van Utrecht waar Jezus centraal staat. Hope Church Utrecht is gevestigd in het kerkgebouw aan de Boothstraat 7, 3512 BT te Utrecht. 

Hoe gebruikt Hope Church Utrecht jouw gegevens? 
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Hope Church Utrecht persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Hope Church Utrecht voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Hope Church Utrecht worden bewaard. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 
Voor- en achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat, gezinssamenstelling, deelnamedetails (van evenementen en/of bijeenkomsten), betaalgegevens, IP-adres en surfgedrag. 

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens? 
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

Wettelijke verplichtingen 
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. 

Ledenadministratie 
In onze ledenadministratie houden we bij wie er deel (lid) en gast-deel van Hope Church  Utrecht zijn. We houden verschillende persoonsgegevens bij om je te kunnen informeren over ons werk en onze activiteiten.  

Nieuwsbrief 
Je kan je bij ons aanmelden voor de wekelijkse nieuwsbrief. Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kun je je uitschrijven via je Mijn Hope Church account of via de link onderaan de nieuwsbrief. 

Privacy Waarborg 
Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt. 

Wat zijn jouw rechten? 
Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je Mijn Hope Church account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Hope Church zijn vastgelegd, kun je deze bekijken door in te loggen in je Mijn Hope Church account.  

Wijzigen 
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens en je die niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen via info@hopechurchutrecht.nl  

Beperken van de verwerking 
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Hope Church Utrecht te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Via je Mijn Hope Church account kun je je eigen gegevens afschermen c.q. onzichtbaar maken voor anderen. De gegevens blijven echter wel beschikbaar in onze ledenadministratie. 

Recht van bezwaar 
Als we een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Hope Church Utrecht of een derde plaatsvindt, heb je recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Hope Church Utrecht te verkrijgen. Hope Church Utrecht zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.  

Toestemming intrekken 
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Hope Church Utrecht daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Hope Church Utrecht 
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@hopechurchutrecht.nl. Hope Church zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat Hope Church een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Hope Church je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Daarnaast kun je ook: 
Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier. 

Bewaartermijnen 
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. 

Derde ontvangers 
Voor de uitvoering van onze diensten zoals Mijn Hope Church schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken samen met KerkSpot en zij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht vanuit Hope Church Utrecht. Met deze partij hebben wij verwerkersovereenkomst opgesteld. 
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen. 

Links 
Op de website van Hope Church Utrecht is een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Hope Church Utrecht is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.